<font id="vzrhb"></font>
<dl id="vzrhb"></dl>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></dl>
<video id="vzrhb"><delect id="vzrhb"></delect></video>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></font></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></font></dl><video id="vzrhb"></video>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></delect></dl>
<video id="vzrhb"></video>
<output id="vzrhb"></output>
<output id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></output>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><address id="vzrhb"></address></delect></dl><video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video><video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video>
<dl id="vzrhb"></dl><video id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></delect></video>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"></delect></dl>
<video id="vzrhb"></video>
<video id="vzrhb"></video><output id="vzrhb"></output><video id="vzrhb"></video>
<video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video>
<noframes id="vzrhb"><dl id="vzrhb"></dl>
首頁成語詞語的釋義

亹煥(亹煥的拼音讀音)

亹煥(亹煥的拼音讀音)


【輿梁的拼音】:yúliáng

【輿梁的含義】:橋梁?!睹献印るx婁下》:“十二月,輿梁成。”孫奭疏:“今云輿梁者,蓋橋上橫架之板若車輿者,故謂之輿梁?!彼蚊穲虺肌逗头f上人南徐十詠·范公橋》:“謂公天下才,非專一方惠,及此作輿梁,力行無鉅細?!泵魉五ァ夺t家<十四經發揮>序》:“滑君此書豈非醫涂之輿梁也歟!”

【輿梁的繁體】:輿梁

【輿梁的英文】:Publicopinion

【含梁字詞語】:

梁昌→→→鹙梁→→→飄梁→→→中梁→→→梁燕→→→梁甫→→→高梁→→→繞梁

上梁→→→梁虹→→→梁塵→→→梁武→→→九梁→→→架梁→→→梁宮→→→疆梁

僵梁→→→北梁→→→松梁→→→梁楹→→→舟梁→→→梁梠→→→梁頭→→→梁斌

二梁→→→瓠梁→→→梁辀→→→當梁→→→梁端→→→腰梁→→→梁柱→→→棟梁

梁州→→→關梁→→→蕭梁→→→梁糲→→→梁王→→→鵲梁→→→梁鴻→→→梁饘

過梁→→→魚梁→→→狐梁→→→幘梁→→→鼻梁→→→梁星→→→梁肉→→→髻梁

鋸梁→→→齊梁→→→梁笱→→→梁鴦→→→王梁→→→梁陰→→→梁臺→→→馱梁

疊梁→→→渠梁→→→輿梁→→→鵜梁→→→梁津→→→梁欐→→→梁丘→→→正梁

梁麗→→→坡梁→→→天梁→→→閣梁→→→浮梁→→→漁梁→→→鳳梁→→→梁米

梁闇→→→大梁→→→底梁→→→壺梁→→→后梁→→→卷梁→→→橋梁→→→笱梁

【含輿字詞語】:

輿圖→→→潘輿→→→皇輿→→→乘輿→→→員輿→→→芞輿→→→旌輿→→→撫輿

輿尸→→→輿論→→→輿女→→→氣輿→→→輿疾→→→輿馬→→→靈輿→→→板輿

輿僚→→→輿夫→→→輿丁→→→輿皂→→→輿謣→→→擔輿→→→輿謡→→→回輿

肩輿→→→輿道→→→混輿→→→神輿→→→輿望→→→慕輿→→→輿軫→→→輿鋄

輤輿→→→輿仗→→→題輿→→→權輿→→→檀輿→→→香輿→→→升輿→→→玉輿

輿蓋→→→輿機→→→籃輿→→→舟輿→→→輿幾→→→輿謗→→→寶輿→→→輿人

金輿→→→輿從→→→暖輿→→→文輿→→→輿棺→→→龍輿→→→岱輿→→→竹輿

輿牧→→→輿帥→→→輿卒→→→懸輿→→→醉輿→→→筍輿→→→輪輿→→→王輿

佐輿→→→棕輿→→→堪輿→→→襻輿→→→皂輿→→→仆輿→→→司輿→→→輿鬼

輿徒→→→輿輿→→→眠輿→→→整輿→→→輿騎→→→輿評→→→輿官→→→輿歌

【含梁字成語】:

膏梁紈袴→→→大廈棟梁→→→遏云繞梁→→→改梁換柱→→→余音繞梁

抽梁換柱→→→梁苑隋堤→→→黃梁美夢→→→梁愁隋恨→→→陸梁放肆

國家棟梁→→→豎起脊梁→→→齊梁世界→→→九梁朝冠→→→朝梁暮晉

梁崩哲萎→→→小丑跳梁→→→梁孟相敬→→→驚起梁塵→→→繞梁遏云

月落屋梁→→→余妙繞梁→→→上梁不正→→→紈袴膏梁→→→濠梁觀魚

朝梁暮周→→→一枕黃梁→→→雕梁繡戶→→→余韻繞梁→→→戳脊梁骨

山梁之秋→→→余響繞梁→→→畫棟雕梁→→→棟梁之器→→→懸梁刺股

黃梁一夢→→→繞梁之音→→→懸梁刺骨→→→繞梁三日→→→偷梁換柱

河梁之誼→→→梁上君子→→→棟梁之材→→→梁塵踴躍→→→黃梁一夢

畫梁雕棟→→→跳梁小丑→→→刺股懸梁→→→橫打鼻梁→→→沒屋架梁

【含輿字成語】:

尻輿神馬→→→出輿入輦→→→乘輿播越→→→輿論嘩然→→→輿人之誦

梓匠輪輿→→→輿金輦璧→→→連輿接席→→→輿死扶傷→→→杯水輿薪

面縛輿櫬→→→乘輿播遷→→→鸞輿鳳駕→→→不見輿薪→→→七輿大夫

策馬飛輿→→→輿櫬自縛→→→連輿并席→→→百草權輿→→→鉤金輿羽


国产精品国产自产拍高清AV
<font id="vzrhb"></font>
<dl id="vzrhb"></dl>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></dl>
<video id="vzrhb"><delect id="vzrhb"></delect></video>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></font></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></font></dl><video id="vzrhb"></video>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></delect></dl>
<video id="vzrhb"></video>
<output id="vzrhb"></output>
<output id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></output>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><address id="vzrhb"></address></delect></dl><video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video><video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video>
<dl id="vzrhb"></dl><video id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></delect></video>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"></delect></dl>
<video id="vzrhb"></video>
<video id="vzrhb"></video><output id="vzrhb"></output><video id="vzrhb"></video>
<video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video>
<noframes id="vzrhb"><dl id="vzrhb"></dl>