<font id="vzrhb"></font>
<dl id="vzrhb"></dl>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></dl>
<video id="vzrhb"><delect id="vzrhb"></delect></video>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></font></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></font></dl><video id="vzrhb"></video>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></delect></dl>
<video id="vzrhb"></video>
<output id="vzrhb"></output>
<output id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></output>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><address id="vzrhb"></address></delect></dl><video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video><video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video>
<dl id="vzrhb"></dl><video id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></delect></video>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"></delect></dl>
<video id="vzrhb"></video>
<video id="vzrhb"></video><output id="vzrhb"></output><video id="vzrhb"></video>
<video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video>
<noframes id="vzrhb"><dl id="vzrhb"></dl>
首頁成語詞語的意思

贗碑(贗碑有什么含義)

贗碑(贗碑有什么含義)


【贗碑的拼音】:yànbēi

【贗碑的含義】:仿古的碑文。宋陸游《紹興辛酉予年十七矣距今已六十年追感舊事作絕句》:“忽逢寒食停供課,正寫礬書作贋碑。

【贗碑的繁體】:贗碑

【贗碑的英文】:Pseudopotential

【含碑字詞語】:

遺碑→→→桓碑→→→穹碑→→→打碑→→→碑材→→→碑誄→→→碑榜→→→碑匠

斷碑→→→牲碑→→→碑堂→→→雞碑→→→生碑→→→豐碑→→→戒碑→→→碑壟

碑文→→→碑本→→→碑碣→→→模碑→→→界碑→→→禹碑→→→淚碑→→→碑學

碑洞→→→德碑→→→贗碑→→→南碑→→→碑淚→→→碑像→→→碑帖→→→碑座

圭碑→→→撰碑→→→碑版→→→碑志→→→碑陰→→→碑池→→→碑刻→→→韓碑

廟碑→→→碑石→→→碑牓→→→殘碑→→→碑林→→→貞碑→→→神碑→→→碑首

魏碑→→→碑拓→→→秦碑→→→路碑→→→碑記→→→碑板→→→碑闕→→→墳碑

怨碑→→→琬碑→→→碑表→→→碑銘→→→詩碑→→→碑亭→→→碑額→→→羊碑

石碑→→→臥碑→→→碑頌→→→碑宇→→→口碑→→→沈碑→→→郭碑→→→黨碑

后碑→→→碑工→→→樹碑→→→碑獸→→→漢碑→→→謚碑→→→銜碑→→→制碑

【含贗字詞語】:

贗幣→→→真贗→→→贗作→→→贗譜→→→贗刻→→→贗品→→→贗押→→→贗卷

贗本→→→贗體→→→贗托→→→贗跡→→→贗碑→→→贗造→→→贗賈→→→贗筆

贗鼎→→→贗語→→→贗力→→→贗古→→→贗書→→→贗堿→→→贗手

【含碑字成語】:

三公山碑→→→背碑覆局→→→樹碑立傳→→→俗諺口碑→→→羊碑猶泣

郭泰碑銘→→→有口皆碑→→→口碑載道


贗碑(贗碑有什么含義)的相關成語


国产精品国产自产拍高清AV
<font id="vzrhb"></font>
<dl id="vzrhb"></dl>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></dl>
<video id="vzrhb"><delect id="vzrhb"></delect></video>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></font></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></delect></dl>
<dl id="vzrhb"><font id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></font></dl><video id="vzrhb"></video>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></delect></dl>
<video id="vzrhb"></video>
<output id="vzrhb"></output>
<output id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></output>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><address id="vzrhb"></address></delect></dl><video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video><video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video>
<dl id="vzrhb"></dl><video id="vzrhb"><delect id="vzrhb"><meter id="vzrhb"></meter></delect></video>
<dl id="vzrhb"><delect id="vzrhb"></delect></dl>
<video id="vzrhb"></video>
<video id="vzrhb"></video><output id="vzrhb"></output><video id="vzrhb"></video>
<video id="vzrhb"><output id="vzrhb"><font id="vzrhb"></font></output></video>
<noframes id="vzrhb"><dl id="vzrhb"></dl>